Retour

Retour

Ruilen

Prima besteedt veel zorg aan de kwaliteit van haar producten.
Het kan echter gebeuren dat u een artikel wilt ruilen of retourneren.

Dit kan bij prima, maar wel binnen 14 dagen na aankoop, op vertoon van de kassabon.
Tevens moet het artikel in de originele en onbeschadigde verpakking zitten.

Garantie

Mocht het echter voorkomen dat een artikel binnen de garantietermijn defect is, dan kunt u er mee terug naar onze winkel met aankoopbewijs.
Prima harskamp zal met inachtneming van de garantievoorwaarden van de betreffende leverancier zorg dragen voor een zo goed mogelijke oplossing.

Lees meer: Retour

 • Hits: 2023

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Onder 'primaharskamp’ wordt in deze algemene voorwaarden en elders op haar internet website verstaan de eenmanszaak prima harskamp te Harskamp, Nederland, en statutair gevestigd te Harskamp, Nederland. Het hoofdkantoor van prima harskamp is gevestigd op het adres: Dorpsstraat 62, 6732 AG Harskamp, tel.nr: 031 845 62 74. prima harskamp is ingeschreven in het Handelsregister te Arnhem, KvK-nummer 09014076, BTW-nummer. Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., bereikbaar ma-vr van 9.30-17.30.
1.2 prima harskamp heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen. prima harskamp besteedt veel zorg aan de website primaharskamp.nl. prima harskamp is echter niet gebonden in het geval van vergissingen, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend - prijs- en zetfouten, op de website.

2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en leveringen van prima harskamp welke zij met respectievelijk aan enige derde, verder: “koper”, sluit respectievelijk doet op basis van bestelling door koper op die internet-website primaharskamp.nl.

3. Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van prima harskamp zijn vrijblijvend. Wanneer een artikel niet op voorraad is, hebben koper en prima harskamp het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren ofwel de overeenkomst te ontbinden.
3.2 Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Dag aanbiedingen en andere speciale aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt of gedurende de daarvoor aangegeven periode, waarbij de kortste periode geldt.

4. Overeenkomst
4.1 Door koper’s bestelling plus aanvaarding daarvan door prima harskamp komt een koop op afstand tot stand tussen koper en prima harskamp. De juistheid van de door koper bij zijn bestelling ingevoerde gegevens is voor rekening en risico van koper. De koopovereenkomst tussen prima harskamp en koper kan binnen 8 dagen na ontvangst door koper van het product ex artikel 11 hieronder worden ontbonden. Pas op dat moment dat de 8 dagen verstreken zijn, gaat de eigendom van het product over van prima harskamp op koper respectievelijk op het moment van betaling door koper, en wel op het chronologisch laatste moment van die 2 momenten.
4.2 Van de totstandkoming van de overeenkomst tot koop op afstand zal een bevestigingsmail gestuurd worden door prima harskamp aan koper.
4.3 prima harskamp houdt zich het recht voor om in individuele gevallen een bestelling te weigeren, zonder dat opgave van reden verlangd kan worden.
4.4 Het annuleren van een reeds bevestigde order is alleen mogelijk indien koper tijdens kantooruren telefonisch contact opneemt met prima harskamp. Deze zal aan de hand van de status van de des betreffende order beoordelen of het nog mogelijk is de zending te annuleren.
4.5 prima harskamp behoudt zich het recht voor om in het geval van onvoorziene omstandigheden een bestelling incompleet uit te leveren. prima harskamp zal koper hierover z.s.m. informeren, waarbij koper alleen het verschuldigde bedrag voor het geleverde behoeft te voldoen.

5. Prijzen
5.1 Alle prijzen zijn 'Ex Warehouse', dat wil zeggen, af prima harskamp – magazijn, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief verwijderingsbijdragen en verwerkingskosten.

5.2 De op de website weergegeven prijzen kunnen afwijken van de prijzen voor deze producten in de winkel van prima harskamp.
5.3 prima harskamp behoudt zich het recht voor om de prijzen die in de bevestigingsmail zijn vermeld in het geval van vergissingen, zoals bijvoorbeeld druk/zetfouten, of omissies te corrigeren.
5.4 prima harskamp is niet aansprakelijk voor zodanige onverhoopte vergissingen of omissies.

6. Afzetgebied
6.1 Bestellingen kunnen vanuit andere landen dan Nederland worden geplaatst, maar aflevering kan slechts in Nederland geschieden. Het koopcontract kan slechts in het Nederlands worden afgesloten.

7. Afhalen bestelling in de vestiging prima harskamp
7.1 Het is voor een deel van het online assortiment mogelijk dat de koper het bestelde product, indien online reeds voldaan, afhaalt in onze winkel. Deze mogelijkheid wordt koper gedurende het bestelproces geboden. Voor het afhalen in de winkel zullen geen bezorgkosten bij koper in rekening worden gebracht.
7.2 De bestelling of deel ervan kan gedurende de openingstijden van de winkel worden afgehaald. Bij het afhalen in de winkel dient de koper de orderbevestiging-mail en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. In het filiaal zal deze bevestiging worden ingenomen en worden voorzien van de soort en het nummer van het legitimatiebewijs van de koper, waarna koper het pakket ontvangt en moet tekenen voor ontvangst.
7.3 prima harskamp behoudt zich het recht voor om, bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend - vanwege de omvang of gewicht, te besluiten dat afhalen in de winkel niet mogelijk is. Hierover zal koper worden ingelicht.

8. Afleverkosten producten
8.1 Alle prijzen van de producten op deze site zijn exclusief eventuele afleverkosten.
8.2 Per bestelling betaalt koper eenmalig de bezorgkosten, waarbij het gewicht respectievelijk de waarde van het artikel met de hoogste bezorgkosten beslissend is.
8.3 prima harskamp behoudt zich het recht voor om voor leveringen op de Waddeneilanden een toeslag in rekening te brengen afhankelijk van de omvang van de zending.

9. Aflevering
9.1 Aflevering zal na de orderbevestigingsmail zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen plaatsvinden, tenzij een langere termijn is overeengekomen. Indien de 30 dagen termijn niet gehaald wordt, zal prima harskamp koper hier tijdig, en uiterlijk binnen 30 dagen na orderbevestiging, over berichten. Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Indien een artikel niet leverbaar is, zal prima harskamp koper daarvan op de hoogte stellen, en eventuele betalingen binnen 30 dagen terugstorten.
9.2 Koper kan de bij prima harskamp bestelde producten laten thuisbezorgen, maar een afwijkend afleveradres binnen Nederland is mogelijk indien vermeld binnen bij de bestelling.
9.3 De aflevering vindt plaats op de begane grond van het door koper, opgegeven adres. De producten dient koper zelf uit te pakken en indien nodig te monteren.
9.4 prima harskamp is gerechtigd in gedeelten uit te leveren. Eventuele extra kosten van nalevering worden door prima harskamp gedragen.
9.5 Om tot aflevering van een bestelling over te kunnen gaan of om de juistheid van koper’s bestelling te controleren, behoudt prima harskamp zich het recht voor om koper te benaderen, via telefoon of e-mail. Hierdoor kan vertraging ontstaan in de aflevering, welke vertraging niet aan prima harskamp mag worden tegengeworpen.
Belangrijk is dat koper tijdens het bestellen het telefoonnummer vermeldt waarop die overdag bereikbaar is, zodat eventuele vertraging beperkt blijft.

10. Veilig betalen
prima harskamp biedt verschillende manieren om elektronisch te betalen.
10.1 Bij prima harskamp kunt u allen betalen met vooruit betaling via een overschrijving, naar betaling worden de producten verstuurd naar de koper.
Binnenkort kunt u ook via ideal betalen.
10.2 iDeal: Als koper bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO of ING, kan koper via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van koper’s bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van koper’s bestelling, kiest koper voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij koper kan kiezen voor de bank waarbij koper online bankiert. Koper volgt dan de procedure die koper gewend is met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie klikt koper op: iDeal.
10.3 Het betalen met Prima/Toys2Play cadeaubonnen, kortingsbonnen, of Iris cheque, etc. is niet mogelijk.

11. Niet goed, geld terug
11.1 Koper is gerechtigd het ontvangen product binnen 8 dagen na ontvangst daarvan te retourneren aan prima harskamp. Opgaaf van redenen is hierbij niet nodig. Voorwaarde is dat koper de originele factuur meestuurt, het artikel niet beschadigd is en zich in de originele verpakking bevindt, en dat eventuele verzegeling niet verbroken is. Indien die voorwaarden niet zijn vervuld, behoeft Novyharskamp die retournering niet te accepteren. Retournering is voor rekening van de koper en het risico van de rekening van de koper.
prima harskamp zal de koopprijs exclusief de oorspronkelijk transportkosten van de retour gekomen artikelen aan koper terugbetalen.
11.2 Voor producten tot een koopprijs van €129,95 kan koper retournering in de winkel doen, of, na contact te hebben gehad met de prima harskamp, naar ons winkeladres. Winkel retouren zullen contant in de winkel worden voldaan. Indien koper het artikel verstuurt naar ons adres, zal prima harskamp het betaalde bedrag zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retournering terugstorten.
11.3 Voor producten vanaf een koopprijs van €129,95 geldt dat koper deze in de winkel kan retourneren. In dit geval geldt dat koper contact op dient te nemen met prima harskamp waarna koper een retour nummer en retourbon ontvangt, evenals een retour instructie. prima harskamp zal de door koper betaalde koopprijs zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retournering, terugstorten.
11.4 Wanneer koper een beschadigd product heeft ontvangen, wordt dit door prima harskamp kosteloos omgeruild voor hetzelfde product, op voorwaarde dat koper zulks binnen een bekwame tijd na de ontdekking dat het product non-conform is, kenbaar maakt, en koper nog beschikt over de factuur, het product niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. Hiertoe dient koper na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met prima harskamp, waarbij een termijn van 1 maand tijdig is.
11.5 Wanneer koper in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen terwijl het bestelde product voorradig is, wordt dit door prima harskamp kosteloos omgeruild voor het door koper bestelde product op voorwaarde dat koper zulks binnen een bekwame tijd na de ontdekking dat het product non-conform is, kenbaar maakt, en koper voorts nog in het bezit is van de factuur, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. Hiertoe dient koper na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met prima harskamp, waarbij een termijn van 1 maand tijdig is.
11.6 Indien koper producten heeft geretourneerd, dient koper een verzendbewijs te kunnen tonen.

12. Schadevergoeding
12.1 prima harskamp is slechts aansprakelijk voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, respectievelijk ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

12.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van prima harskamp komen zijn: ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.
12.3 prima harskamp is nimmer gehouden tot vergoeding van meer of anders dan zaakschade, en zulks tot een maximum van €250,= per schadegeval.


13. Oud-voor-nieuw
Indien u een elektrisch of elektronisch apparaat online aanschaft, kunt u uw oude elektrische
of elektronische apparaat kosteloos inleveren in onze winkel.

14. Toepasselijk recht / bevoegde rechter
14.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen prima harskamp en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien prima harskamp daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van prima harskamp of van de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.


15. Nederlandse tekst prevaleert
De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

16. Persoonsgegevens
Koper verklaart hierbij kennis te hebben genomen van het privacybeleid van prima harskamp en verklaart in te stemmen met de daarin beschreven verwerking van zijn / haar persoonsgegevens.

Lees meer: Algemene voorwaarden

 • Hits: 1937

Privacyverklaring

 Privacyverklaring

Privacybeleid

Inleiding

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Wij, Prima Harskamp (Novy van Beek) eenmanszaak vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 

- duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring

- het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

- je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist

- jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn

- wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt

- passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken

- jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

- jouw persoonsgegevens bewaren zo lang als noodzakelijk, dus voor de kortst mogelijke termijn. In enkele gevallen gelden wettelijke bewaartermijnen

 

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

 

Telefonisch: (0318) 45 62 74

 

Maandag, Dinsdag, Donderdag  en vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur

 

Zaterdag van 8.30 tot 16.30 uur

 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Post: Prima Harskamp, Dorpsstraat 62, 6732 AG Harskamp

 

Gebruik van persoonsgegevens

Tijdens onze omgang (in de winkel, per e-mail of via social media) laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van het specifieke doel waarmee jij deze persoonsgegevens hebt aangeleverd. Zo verwerken wij bijvoorbeeld je CV, motivatiebrief en opleidingsniveau alleen wanneer je bij ons solliciteert.

 

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de reden waarom jij deze bij ons hebt aangeleverd kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 

- naam

- bedrijfsgegevens

- burgerlijke staat

- cv

- e-mailadres

- functie

- geboortedatum

- geboorteplaats

- gebruikersnaam

- geslacht

- IBAN

- betaalgegevens

- interesses

- leeftijd

- motivatiebrief

- naam

- NAW-gegevens, provincie, land

- opleidingsniveau

- profielnaam

- salarisgegevens

- telefoonnummer

- titel

- website

- werkzaam bij organisatie

 

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de reden waarom jij ze ons hebt aangereikt):

 

- om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan

- om je sollicitatie te verwerken

- om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post

- om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt en onze dienstverlening te kunnen verbeteren

- om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch

- om je gegevens gekoppeld aan ons spaarsysteem te actualiseren

- om bestellingen te doen

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

 

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

 

Binnen de EU

Technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software

Je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag, de duur en tijd van jouw bezoek op onze website, voorkeursinstellingen en internet- en gebruiksgeschiedenis.

Gebruikersaccount op social media platformen, zoals Facebook en Youtube

Wij kunnen verder locatiegegevens van jou verzamelen. Voordat wij jouw locatiegegevens kunnen verkrijgen, vragen wij hiervoor expliciet jouw toestemming.  Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden jou aan de relevante privacy verklaringen te lezen van de deze aanbieders.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Social media

Als je deelneemt aan social media als Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn, enzovoort, dien je bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van je voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via je social mediaprofiel(en). Wanneer wij in dit kader persoonsgegevens verwerken, zijn wij ook gebonden aan dit privacybeleid.

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook, Youtube), bijvoorbeeld wanneer jij contact met ons opneemt om vragen te stellen of wanneer jij jouw huishoudtip of prijsvraag deelt op de Facebookpagina van Prima. Wij gebruiken in dat geval alleen jouw accountnaam zodat wij op jouw bericht kunnen reageren of jou als winnaar bekend maken.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links of social media buttons met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, om er zeker van te zijn dat ze goed met jouw gegevens omgaan.

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij plaatsen een tracking cookie voor gebruik google analytics. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

 

Mailchimp

Wij maken gebruik van Mailchimp voor het verzenden van onze nieuwsbrieven. Wanneer je je op onze nieuwsbrief inschrijft, worden je naam en e-mailadres bij Mailchimp geregistreerd om je nieuwsbrieven toe te zenden. Verder kunnen wij via Mailchimp analyseren hoe onze nieuwsbrieven worden gelezen. 

 

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zoals informatie over gezondheid en lidmaatschap van een politieke partij verwerken wij niet, tenzij met je toestemming of strikt binnen de grenzen van de wet.

 

- medische informatie medewerkers

- incidentenwaarschuwingssysteem

- BSN

- wettelijke verplichting

 

Veiligheid

 

Wij spannen ons maximaal in om je privacy te waarborgen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en hebben alleen toegang tot informatie nodig voor de uitoefening van hun functie. Ons computerwerk en gebouw is beveiligd voor dit doel.

 

In het geval dat, ondanks onze veiligheidsmaatregelen, persoonsgegevens in handen (kunnen) zijn gekomen van derden zonder toegangsrechten, zullen wij je direct informeren, alsmede de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Zorgvuldigheid

 

Wanneer je informatie wilt over onze verwerking van je persoonsgegevens, dan zullen wij je deze informatie pas geven na een positieve identificatie. Je hebt dan recht op:

 

- inzage in door ons van je vastgelegde gegevens

- correctie of verwijdering

- bezwaar tegen bepaalde wijzen van gebruik

 

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar kun je indienen bij Prima Harskamp, Dorpsstraat 62 in Harskamp, met een kopie van je identiteitsbewijs. (Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘Kopie ID’-app voor gebruiken.) Wij zullen dan binnen 4 weken reageren.

Lees meer: Privacyverklaring

 • Hits: 2009

VVV Informatie

 •  EVENEMENTEN in HARSKAMP  2020 

 • I.V.M. COVID-19 zijn er nog geen activiteiten in Harskamp!

 •  TIP!   - Passi Florahoeve is een prachtige vlindertuin die het bezoeken waard is!

 •  TIP!  - MUSEUM HISTORISCHE COLLECTIE KORPS NATIONALE RESERVE

Lees meer: VVV Informatie

 • Hits: 4418

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van al onze acties en folders! Onze nieuwsbrieven worden verstuurd via Mailchimp.

Locatie

Voordelen

 • Gratis parkeren
 • Degelijk advies
 • Breed assortiment
 • Sleutelservice
 • Scherpe aanbiedingen

Sinds 1935 een vertrouwd adres!

© Prima Harskamp. Alle rechten voorbehouden.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen over te nemen.