Skip to main content

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Onder 'PrimaHarskamp’ wordt in deze algemene voorwaarden en elders op haar internet website verstaan de eenmanszaak PrimaHarskamp te Harskamp, Nederland, en statutair gevestigd te Harskamp, Nederland. Het hoofdkantoor van PrimaHarskamp is gevestigd op het adres: Dorpsstraat 62, 6732 AG Harskamp, tel.nr: 031 845 62 74. PrimaHarskamp is ingeschreven in het Handelsregister te Arnhem, KvK-nummer 09014076, BTW-nummer. Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., bereikbaar ma-vr van 9.30-17.30.
1.2 PrimaHarskamp heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen. prima harskamp besteedt veel zorg aan de website primaharskamp.nl. PrimaHarskamp is echter niet gebonden in het geval van vergissingen, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend - prijs- en zetfouten, op de website.

2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en leveringen van PrimaHarskamp welke zij met respectievelijk aan enige derde, verder: “koper”, sluit respectievelijk doet op basis van bestelling door koper op die internet-website primaharskamp.nl.

3. Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van PrimaHarskamp zijn vrijblijvend. Wanneer een artikel niet op voorraad is, hebben koper en prima harskamp het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren ofwel de overeenkomst te ontbinden.
3.2 Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Dag aanbiedingen en andere speciale aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt of gedurende de daarvoor aangegeven periode, waarbij de kortste periode geldt.

4. Overeenkomst
4.1 Door koper’s bestelling plus aanvaarding daarvan door PrimaHarskamp komt een koop op afstand tot stand tussen koper en PrimaHarskamp. De juistheid van de door koper bij zijn bestelling ingevoerde gegevens is voor rekening en risico van koper. De koopovereenkomst tussen PrimaHarskamp en koper kan binnen 8 dagen na ontvangst door koper van het product ex artikel 11 hieronder worden ontbonden. Pas op dat moment dat de 8 dagen verstreken zijn, gaat de eigendom van het product over van PrimaHarskamp op koper respectievelijk op het moment van betaling door koper, en wel op het chronologisch laatste moment van die 2 momenten.
4.2 Van de totstandkoming van de overeenkomst tot koop op afstand zal een bevestigingsmail gestuurd worden door PrimaHarskamp aan koper.
4.3 PrimaHarskamp houdt zich het recht voor om in individuele gevallen een bestelling te weigeren, zonder dat opgave van reden verlangd kan worden.
4.4 Het annuleren van een reeds bevestigde order is alleen mogelijk indien koper tijdens kantooruren telefonisch contact opneemt met PrimaHarskamp. Deze zal aan de hand van de status van de des betreffende order beoordelen of het nog mogelijk is de zending te annuleren.
4.5 PrimaHarskamp behoudt zich het recht voor om in het geval van onvoorziene omstandigheden een bestelling incompleet uit te leveren. PrimaHarskamp zal koper hierover z.s.m. informeren, waarbij koper alleen het verschuldigde bedrag voor het geleverde behoeft te voldoen.

5. Prijzen
5.1 Alle prijzen zijn 'Ex Warehouse', dat wil zeggen, af PrimaHarskamp – magazijn, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief verwijderingsbijdragen en verwerkingskosten.

5.2 De op de website weergegeven prijzen kunnen afwijken van de prijzen voor deze producten in de winkel van PrimaHarskamp.
5.3 PrimaHarskamp behoudt zich het recht voor om de prijzen die in de bevestigingsmail zijn vermeld in het geval van vergissingen, zoals bijvoorbeeld druk/zetfouten, of omissies te corrigeren.
5.4 PrimaHarskamp is niet aansprakelijk voor zodanige onverhoopte vergissingen of omissies.

6. Afzetgebied
6.1 Bestellingen kunnen vanuit andere landen dan Nederland worden geplaatst, maar aflevering kan slechts in Nederland geschieden. Het koopcontract kan slechts in het Nederlands worden afgesloten.

7. Afhalen bestelling in de vestiging PrimaHarskamp
7.1 Het is voor een deel van het online assortiment mogelijk dat de koper het bestelde product, indien online reeds voldaan, afhaalt in onze winkel. Deze mogelijkheid wordt koper gedurende het bestelproces geboden. Voor het afhalen in de winkel zullen geen bezorgkosten bij koper in rekening worden gebracht.
7.2 De bestelling of deel ervan kan gedurende de openingstijden van de winkel worden afgehaald. Bij het afhalen in de winkel dient de koper de orderbevestiging-mail en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. In het filiaal zal deze bevestiging worden ingenomen en worden voorzien van de soort en het nummer van het legitimatiebewijs van de koper, waarna koper het pakket ontvangt en moet tekenen voor ontvangst.
7.3 PrimaHarskamp behoudt zich het recht voor om, bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend - vanwege de omvang of gewicht, te besluiten dat afhalen in de winkel niet mogelijk is. Hierover zal koper worden ingelicht.

8. Afleverkosten producten
8.1 Alle prijzen van de producten op deze site zijn exclusief eventuele afleverkosten.
8.2 Per bestelling betaalt koper eenmalig de bezorgkosten, waarbij het gewicht respectievelijk de waarde van het artikel met de hoogste bezorgkosten beslissend is.
8.3 PrimaHarskamp behoudt zich het recht voor om voor leveringen op de Waddeneilanden een toeslag in rekening te brengen afhankelijk van de omvang van de zending.

9. Aflevering
9.1 Aflevering zal na de orderbevestigingsmail zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen plaatsvinden, tenzij een langere termijn is overeengekomen. Indien de 30 dagen termijn niet gehaald wordt, zal PrimaHarskamp koper hier tijdig, en uiterlijk binnen 30 dagen na orderbevestiging, over berichten. Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Indien een artikel niet leverbaar is, zal PrimaHarskamp koper daarvan op de hoogte stellen, en eventuele betalingen binnen 30 dagen terugstorten.
9.2 Koper kan de bij PrimaHarskamp bestelde producten laten thuisbezorgen, maar een afwijkend afleveradres binnen Nederland is mogelijk indien vermeld binnen bij de bestelling.
9.3 De aflevering vindt plaats op de begane grond van het door koper, opgegeven adres. De producten dient koper zelf uit te pakken en indien nodig te monteren.
9.4 PrimaHarskamp is gerechtigd in gedeelten uit te leveren. Eventuele extra kosten van nalevering worden door PrimaHarskamp gedragen.
9.5 Om tot aflevering van een bestelling over te kunnen gaan of om de juistheid van koper’s bestelling te controleren, behoudt PrimaHarskamp zich het recht voor om koper te benaderen, via telefoon of e-mail. Hierdoor kan vertraging ontstaan in de aflevering, welke vertraging niet aan PrimaHarskamp mag worden tegengeworpen.
Belangrijk is dat koper tijdens het bestellen het telefoonnummer vermeldt waarop die overdag bereikbaar is, zodat eventuele vertraging beperkt blijft.

10. Veilig betalen
PrimaHarskamp biedt verschillende manieren om elektronisch te betalen.
10.1 Bij PrimaHarskamp kunt u allen betalen met vooruit betaling via een overschrijving, naar betaling worden de producten verstuurd naar de koper.
Binnenkort kunt u ook via ideal betalen.
10.2 iDeal: Als koper bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO of ING, kan koper via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van koper’s bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van koper’s bestelling, kiest koper voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij koper kan kiezen voor de bank waarbij koper online bankiert. Koper volgt dan de procedure die koper gewend is met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie klikt koper op: iDeal.
10.3 Het betalen met Iris cheque, etc. is niet mogelijk.

11. Niet goed, geld terug
11.1 Koper is gerechtigd het ontvangen product binnen 8 dagen na ontvangst daarvan te retourneren aan PrimaHarskamp. Opgaaf van redenen is hierbij niet nodig. Voorwaarde is dat koper de originele factuur meestuurt, het artikel niet beschadigd is en zich in de originele verpakking bevindt, en dat eventuele verzegeling niet verbroken is. Indien die voorwaarden niet zijn vervuld, behoeft PrimaHarskamp die retournering niet te accepteren. Retournering is voor rekening van de koper en het risico van de rekening van de koper.
PrimaHarskam zal de koopprijs exclusief de oorspronkelijk transportkosten van de retour gekomen artikelen aan koper terugbetalen.
11.2 Voor producten tot een koopprijs van €129,95 kan koper retournering in de winkel doen, of, na contact te hebben gehad met de PrimaHarskamp, naar ons winkeladres. Winkel retouren zullen contant in de winkel worden voldaan. Indien koper het artikel verstuurt naar ons adres, zal PrimaHarskamp het betaalde bedrag zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retournering terugstorten.
11.3 Voor producten vanaf een koopprijs van €129,95 geldt dat koper deze in de winkel kan retourneren. In dit geval geldt dat koper contact op dient te nemen met PrimaHarskamp waarna koper een retour nummer en retourbon ontvangt, evenals een retour instructie. PrimaHarskamp zal de door koper betaalde koopprijs zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retournering, terugstorten.
11.4 Wanneer koper een beschadigd product heeft ontvangen, wordt dit door PrimaHarskamp kosteloos omgeruild voor hetzelfde product, op voorwaarde dat koper zulks binnen een bekwame tijd na de ontdekking dat het product non-conform is, kenbaar maakt, en koper nog beschikt over de factuur, het product niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. Hiertoe dient koper na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met PrimaHarskamp, waarbij een termijn van 1 maand tijdig is.
11.5 Wanneer koper in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen terwijl het bestelde product voorradig is, wordt dit door PrimaHarskamp kosteloos omgeruild voor het door koper bestelde product op voorwaarde dat koper zulks binnen een bekwame tijd na de ontdekking dat het product non-conform is, kenbaar maakt, en koper voorts nog in het bezit is van de factuur, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. Hiertoe dient koper na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met PrimaHarskamp, waarbij een termijn van 1 maand tijdig is.
11.6 Indien koper producten heeft geretourneerd, dient koper een verzendbewijs te kunnen tonen.

12. Schadevergoeding
12.1 PrimaHarskamp is slechts aansprakelijk voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, respectievelijk ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

12.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van PrimaHarskamp komen zijn: ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.
12.3 PrimaHarskamp is nimmer gehouden tot vergoeding van meer of anders dan zaakschade, en zulks tot een maximum van €250,= per schadegeval.


13. Oud-voor-nieuw
Indien u een elektrisch of elektronisch apparaat online aanschaft, kunt u uw oude elektrische
of elektronische apparaat kosteloos inleveren in onze winkel.

14. Toepasselijk recht / bevoegde rechter
14.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen PrimaHarskamp en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien PrimaHarskamp daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van PrimaHarskamp of van de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.


15. Nederlandse tekst prevaleert
De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

16. Persoonsgegevens
Koper verklaart hierbij kennis te hebben genomen van het privacybeleid van PrimaHarskamp en verklaart in te stemmen met de daarin beschreven verwerking van zijn / haar persoonsgegevens.