Skip to main content

 Privacyverklaring

Privacybeleid

Inleiding

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Wij, PrimaHarskamp eenmanszaak vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 

- duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring

- het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

- je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist

- jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn

- wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt

- passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken

- jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

- jouw persoonsgegevens bewaren zo lang als noodzakelijk, dus voor de kortst mogelijke termijn. In enkele gevallen gelden wettelijke bewaartermijnen

 

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

 

Telefonisch: (0318) 45 62 74

 

Maandag, Dinsdag, Donderdag  en vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur

 

Zaterdag van 8.30 tot 16.30 uur

 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Post: PrimaHarskamp, Dorpsstraat 62, 6732 AG Harskamp

 

Gebruik van persoonsgegevens

Tijdens onze omgang (in de winkel, per e-mail of via social media) laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van het specifieke doel waarmee jij deze persoonsgegevens hebt aangeleverd. Zo verwerken wij bijvoorbeeld je CV, motivatiebrief en opleidingsniveau alleen wanneer je bij ons solliciteert.

 

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de reden waarom jij deze bij ons hebt aangeleverd kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 

- naam

- bedrijfsgegevens

- burgerlijke staat

- cv

- e-mailadres

- functie

- geboortedatum

- geboorteplaats

- gebruikersnaam

- geslacht

- IBAN

- betaalgegevens

- interesses

- leeftijd

- motivatiebrief

- naam

- NAW-gegevens, provincie, land

- opleidingsniveau

- profielnaam

- salarisgegevens

- telefoonnummer

- titel

- website

- werkzaam bij organisatie

 

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de reden waarom jij ze ons hebt aangereikt):

 

- om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan

- om je sollicitatie te verwerken

- om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post

- om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt en onze dienstverlening te kunnen verbeteren

- om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch

- om je gegevens gekoppeld aan ons spaarsysteem te actualiseren

- om bestellingen te doen

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

 

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

 

Binnen de EU

Technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software

Je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag, de duur en tijd van jouw bezoek op onze website, voorkeursinstellingen en internet- en gebruiksgeschiedenis.

Gebruikersaccount op social media platformen, zoals Facebook en Youtube

Wij kunnen verder locatiegegevens van jou verzamelen. Voordat wij jouw locatiegegevens kunnen verkrijgen, vragen wij hiervoor expliciet jouw toestemming.  Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden jou aan de relevante privacy verklaringen te lezen van de deze aanbieders.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Social media

Als je deelneemt aan social media als Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn, enzovoort, dien je bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van je voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via je social mediaprofiel(en). Wanneer wij in dit kader persoonsgegevens verwerken, zijn wij ook gebonden aan dit privacybeleid.

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook, Youtube), bijvoorbeeld wanneer jij contact met ons opneemt om vragen te stellen of wanneer jij jouw huishoudtip of prijsvraag deelt op de Facebookpagina van PrimaHarskamp. Wij gebruiken in dat geval alleen jouw accountnaam zodat wij op jouw bericht kunnen reageren of jou als winnaar bekend maken.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links of social media buttons met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, om er zeker van te zijn dat ze goed met jouw gegevens omgaan.

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij plaatsen een tracking cookie voor gebruik google analytics. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

 

Mailchimp

Wij maken gebruik van Mailchimp voor het verzenden van onze nieuwsbrieven. Wanneer je je op onze nieuwsbrief inschrijft, worden je naam en e-mailadres bij Mailchimp geregistreerd om je nieuwsbrieven toe te zenden. Verder kunnen wij via Mailchimp analyseren hoe onze nieuwsbrieven worden gelezen. 

 

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zoals informatie over gezondheid en lidmaatschap van een politieke partij verwerken wij niet, tenzij met je toestemming of strikt binnen de grenzen van de wet.

 

- medische informatie medewerkers

- incidentenwaarschuwingssysteem

- BSN

- wettelijke verplichting

 

Veiligheid

 

Wij spannen ons maximaal in om je privacy te waarborgen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en hebben alleen toegang tot informatie nodig voor de uitoefening van hun functie. Ons computerwerk en gebouw is beveiligd voor dit doel.

 

In het geval dat, ondanks onze veiligheidsmaatregelen, persoonsgegevens in handen (kunnen) zijn gekomen van derden zonder toegangsrechten, zullen wij je direct informeren, alsmede de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Zorgvuldigheid

 

Wanneer je informatie wilt over onze verwerking van je persoonsgegevens, dan zullen wij je deze informatie pas geven na een positieve identificatie. Je hebt dan recht op:

 

- inzage in door ons van je vastgelegde gegevens

- correctie of verwijdering

- bezwaar tegen bepaalde wijzen van gebruik

 

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar kun je indienen bij PrimaHarskamp, Dorpsstraat 62 in Harskamp, met een kopie van je identiteitsbewijs. (Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘Kopie ID’-app voor gebruiken.) Wij zullen dan binnen 4 weken reageren.